RAVEN-2 – IQ – Test

آزمون هوش ریون-2 نگارش 2018 . مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال به صورت انحصاری آزمون هوش ریون -2 را برگزار می کند.

شما در حال آغاز آزمون هوش ریون نگارش 2 ویرایش 2018 هستید.

  • توصیه می شود برای انجام این آزمون از رایانه استفاده کنید ، صفحات کوچک موبایل انجام آزمون را برای شما سخت می کنند
  • زمان انجام آزمون بعد از فشردن دکمه شروع آزمون 45 دقیقه می باشد .
  • شما حتما باید به گزینه ها پاسخ دهید تا به سئوال بعدی بروید.
  • دامنه سنی این آزمون 5 الی 85 سال است
اسکرول به بالا