IVA-2

تست توجه و تمرکز IVA-2

فعال سازی نرم افزار صرفا است

آزمون IVA-2 آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی می باشد

IVA-2 آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی است و مخفف عبارت ( Integrated Visual and Auditory Test System  می باشد.

 یکی از بهترین آزمون ها جهت تشخیص بیش فعالی و سنجش سطح توجه و تمرکز آزمون تخصصی IVA-2 می باشد. این آزمون یک تست مبتنی بر کامپیوتر است و وضعیت آزمودنی را در دو حیطه توجه دیداری و توجه شنیداری بررسی می کند و با جامعه نرمال مقایسه می نماید. 

 جهت مطالعه کامل و آشنایی بیشتر با آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی، می توانید به سایت حامی علمی ما مراجعه نمایید.

 

  مشاهده نمونه گزارش انگلیسی تست

مشاهده نمونه گزارش فارسی تست

026-32542303

15/000/000 ریال

اسکرول به بالا