گزارش ساز فارسی IVA-2


این محصول تحت ویندوز بوده و بعد از خرید آن می توانید برای IVA-2 نسخه 2018 , 2017 گزارش فارسی تولید نمایید.

این محصول خود شامل پایگاه داده ها می باشد و اطلاعات مراجعین را ذخیره می نماید و همینطور امکان ارائه گزارش مقایسه ای نیز دارد .

این گزارش ساز به صورت اتوماتیک به نرم افزار IVA متصل شده و گزارش فارسی و همچنین در صورت انجام 2 تست ، گزارش مقایسه ای ایجاد ی نماید و برای چاپ آماده می نماید.

ملبغ ..... برای نصب روی یک سیستم می باشد .


مشاهده نمونه گزارش