نماینده های معتبر فروش


نمایندگی
نمایندگی فروش در سطح کشور
تلفن : 02632509818
ایمیل : braintrain.ir@gmail.com
آدرس : www.braintrain.ir
توضیحات : -

نمایندگی
مشاوره علمی ، مرکز توانبخشی وصال
تلفن : 02632509818
ایمیل : slohrasbi@gmail.com
آدرس : جهت مشاهده نمونه فیلم های نرم افزار ها و سخت افزار های شناختی می توانید به سایت مرکز توانبخشی وصال به آدرس www.vesalcenter.com مراجعه نمایید
توضیحات : جهت مشاوره تلفنی روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 10 الی 19