درباره ما


در این سایت ما تلاش در معرفی نرم افزار ها و سخت افزار های شناختی داریم 

نرم افزارهایی که تصمیم در ارائه آنها داریم 
- فعال سازی و تعدیل قیمت نرم افزارهای توانبخشی شناختی تولید شده در خارج از کشور جهت استفاده در داخل ایران
- ترجمه نرم افزارهای توانبخشی شناختی خارجی
- مقایسه و نیاز سنجی نرم افزارهای توانبخشی شناختی مختلف و تهیه نسخه های کاملا ایرانی
- همکاری با مراکز دانشگاهی و اساتید ارجمند صاحب نام در این زمینه جهت ساخت و طراحی سخت افزارها و نرم افزارهای توانبخشی شناختی
- طراحی نرم افزارهای مختلف بنا به نیاز درمانی مراکز مختلف
- نظرات، پیشنهادات، سفارش نرم افزار و سخت افزارها و ایده های خود را با ما در میان بگذارید.
- دپارتمان کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از محصولات ما از جمله نرم افزار و سخت افزار پویش در حال استفاده می باشد.مشاوره علمی این سایت توسط دکتر سروش لهراسبی انجام می شود